Креиравме нова мерка за поддршка во одржување на ливадите, во висина од 6.000 денари по хектар, објави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски.
Во 2016 година поддршката била 0 денари.
Ова е мерка по европски стандарди, која има за цел да ги стави во функција површините со намена ливади и пасишта, за производство на храна за добитокот, вели ресорниот министер. 437135257_965222284971608_1654621273974319811_n