Двојно ја зголемуваме платата за овчарите. До 620.000 денари по овчар на годишно ниво, а дополнително се трга досегашниот критериум над 700 метри надморска височина.

Во 2016 година платата изнесуваше до 300.000 денари по овчар.

Го помагаме сточарството, во ангажирање на работна сила за чување и напасување на добитокот на пасишта или ливади, напиша на социјалните мрежи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски.

437554425_964638925029944_6062283925896907472_n